Zakład Gospodarki Komunalnej - E-Usługi

Rejestracja nowego użytkownikaWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez Zakład Gospodarki Komunalnej reprezentowaną przez Kierownika Zakładu z siedzibą w Ładzicach (97-561) przy ul. Wyzwolenia 38 w celu organizacji e-usług w Gminie Ładzice. Jestem tym samym świadomy, iż w dowolnym momencie zgoda może zostać przeze mnie cofnięta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres administratora, a także poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod.ladzice@martaniestrawska.pl
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu * oraz informacjami w sprawie przetwarzania danych osobowych klauzula informacyjna *

* - informacje wymagane
Zakład Gospodarki Komunalnej - E-Usługi
2018 Copyright GreenPoint sp z o.o.